Үзэгдэх өндөртэй комбинелийн петрона

Үл үзэгдэгч гар зарчим: алдартай тайлбар

Эдийн засгийн шинжлэх ухаан, эдийн засгийн сэтгэлгээний хэдэн үндсэн чиглэл, он цагийн дарааллаар зохион дараах байдлаар мэддэг: mercantilism сургууль, …

Харагдах спектрийн (Долгионы урт ба өнгө) ойлгох